Špeciálne služby

Tento druh služieb je našou prednosťou v porovnaní s konkurenčnými službami. Sme presvedčení o tom, že smerovanie našej spoločnosti musí ísť so špeciálnymi očakávaniami našich zákazníkov, trendami spoločnosti a preto ponúkame klientom komplexné balíky služieb na zlepšenie a zefektívnenie podnikania. 

Vypracovanie bezpečnostných auditov a správ

podrobná analýza bezpečnosti, vypracovanie bezpečnostných správ, návrh a tvorba bezpečnostných riešení pre skvalitnenie prostredia a poskytovaných služieb, bezpečnostné projekty, konzultácie a implementácia do požadovaného prostredia klienta

Inštalácia špeciálnej techniky CCTV

vypracovanie technického projektu na základe analýzy prostredia, návrh technického riešenia a inštalácia kompletného, zabezpečovacieho, monitorovacieho systému

Služby osobného asistenta pri sprievode hendikepovaných osôb, 

osôb so špeciálnou starostlivosťou

odborne vyškolený pracovník zabezpečí sprievodné a pomocné služby podľa potrieb a požiadaviek klienta

Služby asistenta / ochrancu pri sprievode detí a mládeže

na základe potrieb a požiadaviek klienta zabezpečujeme služby asistenta a ochrancu pre deti a mládež

Ochrana duševného vlastníctva

technické a právne zabezpečenie, poradenstvo pri ochrane duševného vlastníctva a riešenia vzniknutých sporov v oblasti duševného majetku

Služby psychológa a pedagóga

zabezpečenie procesu vzdelávania v potrebných oblastiach, riešenie vzniknutých problémov po neočakávaných životných situáciách formou psychologického poradenstva, potrebného na vyrovnanie sa so vzniknutými problémami

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás a my vám pripravíme konkrétnu ponuku.

sa.S - security agency Slovakia

Adresa:

Vrakunská cesta 22, Bratislava 821 06

Telefón:

+421 948 945 393

E-mail:

admin@saslovakia.sk