Školenia

Neoddeliteľnou časťou našej práce sú školenia. Základom efektívnej ochrany je dôkladná prevencia. 

My v súkromnej bezpečnostnej službe sa.S si plne uvedomujeme dôležitosť vedomostí a preto svojim pracovníkom, ale i klientom poskytujeme množstvo školení, aby dokázali čo najlepšie chrániť seba i svoje okolie.

Kurz odbornej spôsobilosti typu S

Pre budúcich zamestnancov v SBS je určený kurz odbornej spôsobilosti typu S.

Príprava pozostáva z

 • právnych predpisov v oblasti bezpečnostných služieb
 • trestného práva
 • základov právneho poriadku
 • ústavy SR
 • kriminalistiky
 • priestupkov
 • zákone o ochrane osobných údajov
 • zákonov o policajnom zbore, železničnej polícii, vojenskej polícii a slovenskej informačnej službe.

Ďalej naši absolventi získajú vedomosti z taktiky vykonávania zásahov, prvej pomoci a požiarnej prípravy.

Kurz odbornej spôsobilosti typu P

Pre budúcich zamestnávateľov, konateľov a podnikateľov na úseku bezpečnostných služieb je určený kurz odbornej spôsobilosti typu P. Okrem predpisov, ktoré sa vyučujú v predchádzajúcom kurze a ktoré sú preberané podrobnejšie, je odborná príprava rozšírená o manažment.

Máte záujem o absolvovanie kurzu?

Kontaktujte nás!

Ponuka ďalších kurzov:

 • rozpoznávanie falošných bankoviek a cenín
 • strelecký výcvik
 • sebaobrana v praxi
 • základy ochrany VIP
 • zásady etického správania bezpečnostných služieb
 • a iné, podľa požiadaviek klienta

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás a my vám pripravíme konkrétnu ponuku.

sa.S - security agency Slovakia

Adresa:

Vrakunská cesta 22, Bratislava 821 06

Telefón:

+421 948 945 393

E-mail:

admin@saslovakia.sk