Ochrana objektov a majetku

Strážna služba v súčasnej dobe nespočíva iba v realizácii obchôdzok. Jedná sa o komplexné spektrum od analýzy bezpečnostných rizík, podrobné projektovanie a technické realizovanie konkrétneho projektu, aby sme dokázali chrániť majetok klientov.  

Fyzická ochrana objektu je realizovaná pracovníkmi s oprávnením na výkon strážnej služby, pričom hlavnou úlohou je zabezpečovať prevenciu pred možnými rizikami a tak minimalizovať akékoľvek možnosti strát, či poškodenia v strážených objektoch. Obchôdzková činnosť, kontrola zámkov a pečatí je automatickou súčasťou ochrany. Ústrojom pri vykonávaní stráženia našimi zamestnancami je rovnošata, spoločenský oblek a pri obchodných detektívoch civilné oblečenie, všetko vo firemnej identite a na základe požiadaviek klientov a charaktere stráženia. 

Systémová ochrana objektu zabezpečuje monitorovanie prevádzkového režimu, kontrolu osôb a vozidiel, evidenciu vstupov - výstupov z chráneného objektu alebo chráneného miesta a iné špecifické činnosti.

Technická ochrana objektu je formou detekčných prostriedkov, ako sú poplachové systémy na narušenie chráneného objektu, alebo diaľkový dohľad kamerovým systémom ( CCTV ) s vizualizáciou objektu a pohybu osôb v chránenom objekte alebo chránenom mieste.

Umožňuje archiváciu záznamov podľa zákona o ochrane osobných údajov č.122/2013 Z.z.

Systém stráženia:

  • stráženie kamerovým systémom v kombinácii s pohotovostnou motorizovanou hliadkou ( ozbrojená, zásahová jednotka )
  • diaľková elektronická evidencia vstupov a výstupov vozidiel a osôb
  • obsluha systémov MAR, EPS, EZS

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás!

sa.S - security agency Slovakia

Adresa:

Vrakunská cesta 22, Bratislava 821 06

Telefón:

+421 948 945 393

E-mail:

admin@saslovakia.sk