Detektívne služby

Každý z nás má množstvo otázok, či už ohľadne manželstva, rodiny, spoločníkov, alebo obchodných partnerov. 

My v súkromnej bezpečnostnej službe sa.S sme tu práve preto, aby sme dokázali vaše otázky zodpovedať a pomohli vyriešiť rodinné, obchodné, či iné, neštandardné situácie, pričom prvoradou prioritou je diskrétnosť a súkromie klienta. Každý náš detektív je zo zákona viazaný doživotnou mlčanlivosťou, ktorej ho môže zbaviť iba samotný klient.

Službu poskytujeme vždy po osobnej konzultácii ku konkrétnej požiadavke. 

Poskytované služby:

  • hľadanie osoby
  • hľadanie majetku
  • zisťovanie skutočnosti, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
  • získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
  • vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás a my vám pripravíme konkrétnu ponuku.

sa.S - security agency Slovakia

Adresa:

Vrakunská cesta 22, Bratislava 821 06

Telefón:

+421 948 945 393

E-mail:

admin@saslovakia.sk