Prečo súkromná bezpečnostná služba sa.S

Spoločnosť SAS - Security Agency Slovakia, s.r.o bola založená v roku 2016. Zameriavame sa predovšetkým na detektívne a špeciálne služby na úrovni najvyšších európskych štandardov. Náš tím je zložený z profesionálov, ktorí majú v danom odbore dlhoročnú odbornú prax. Medzi naše základné hodnoty patrí diskrétnosť a spoľahlivosť v poskytovaní služieb.

Viac o sa.S

Naše služby

Fyzická ochrana objektov - priemyselných parkov, administratívnych priestorov a iných obchodných objektov.

Osobná ochrana, sprevádzanie pri obchodných jednaniach, služby osobného vodiča.

Vyhľadávanie osôb, majetku, získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť v konaní pred súdom alebo správnym orgánom.

Školenia

Tvoria neoddeliteľnú časť ponuky našich služieb. Vzdelávanie v odbore bezpečnosti a prevencie považujeme za silnú súčasť našej práce

sa.S - security agency Slovakia

Adresa:

Vrakunská cesta 22, Bratislava 821 06

Telefón:

+421 948 945 393

E-mail:

admin@saslovakia.sk